อัญมณีแบบโรมันที่ได้รับการจดจำจากยูเนสโก

แฟน ๆ ของ Richard Wagner คุ้นเคยกับปราสาทของเขาอยู่ในปราสาท Troubadour ของปราสาทที่วีรบุรุษอัศวินเข้าสู่การประกวดร้องเพลง อันที่จริงเจ้าของ Wartburg เป็นอัญมณีแบบโรมันที่ได้รับการจดจำจากยูเนสโกย้อนหลังไปถึงปีพ. ศ. 1067 เป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะและห้องนักร้องที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันได้รับการตกแต่งใหม่ผ่านสายตาของความโรแมนติกในศตวรรษที่ 19

ยังมีสิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือภาพโมเสคที่แสดงถึงถิ่นที่อยู่ที่นับถือมากที่สุดคือเซนต์อลิซาเบธ ออฟฮังการีผู้ซึ่งได้รับการยกย่องในปี ค.ศ. 1235 ปัจจุบันนี้แหล่งท่องเที่ยวหลักคือสำนักงานของมาร์ตินลูเทอร์ที่ถูกเนรเทศ จุดเริ่มต้นของนิกายโปรเตสแตนต์นี้คือที่ซึ่งนักปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่แปลพันธสัญญาใหม่เป็นภาษาเยอรมันทำให้มวลชนแปลเนื้อความของตัวเองได้